piątek, 13 marca 2020

W razie problemów z dodawaniem załączników do wiadomości w Mobidzienniku proszę wysyłać rozwiązane zadania na mój mail: rkikier@gmail.com

ZADANIE 1 dla klas PIĄTYCH

ZADANIE 1

Do niedzieli 15 III czekam na zdjęcia zeszytów z rozwiązanymi wszystkimi przykładami ze strony 26 karty pracy „Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych"


 Proszę przepisać do zeszytu wszystkie przykłady i rozwiązać je sposobem pisemnym.

Zanim uczeń zabierze się do zapisywania kolejnych słupków w zeszycie warto jest obejrzeć proponowany przeze mnie 10 minutowy filmik powtarzający, w jaki sposób dodajemy i odejmujemy ułamki dziesiętne.


Niektóre ułamki dziesiętne uczeń klasy piątej powinien sprawnie dodawać i odejmować w pamięci. Wypracować może to m.in. grając w internetowe gry matematyczne.

Poniżej zamieszczam dwa linki do gier, które mogą pomóc moim uczniom wypracować tą umiejętność.

  1. Gry pozwalające trenować pamięciowe dodawanie ułamków dziesiętnych  1. Gry, dzięki którym uczeń może potrenować odejmowanie pamięciowe ułamków dziesiętnych


Życzę przyjemnej i owocnej pracy
Katarzyna Ryczel-Staśkiewicz

ZADANIE 1 dla klas SZÓSTYCH

ZADANIE 1

Do niedzieli 15 II
I czekam na zdjęcia zeszytów z rozwiązanymi wszystkimi zadaniami ze strony 36 karty pracy „Pole trójkąta”

Proszę:
  1. Przerysować do zeszytu wszystkie trójkąty z poziomu C i obliczyć ich pola. Wszystkie trójkąty powinny być narysowane na kartce w kratkę i wklejone do zeszytu.
  2. Odliczyć pola i obwody trójkątów z poziomu D
  3. Przerysować do zeszytu zadanie „Mistrz” (podobnie jak w poziomie C na kartce w kratkę) i policzyć pola powierzchni tych figur.

Przypominam, że rysunki wykonujemy w zeszycie ołówkiem i od linijki. Pamiętajcie o zapisywaniu wzorów i jednostek w wyniku.

Zanim uczeń zabierze się do obliczania pól trójkątów w zeszycie warto jest obejrzeć proponowany przeze mnie 6 minutowy filmik przypominający, w jaki sposób obliczamy pole trójkąta.


Poniżej zamieszczam link do gry internetowej która pozwoli potrenować sprawne obliczanie pola trójkąta.


Życzę przyjemnej i owocnej pracy
Katarzyna Ryczel-Staśkiewicz


ZADANIE 1 dla klasy SIÓDMEJ


ZADANIE 1

Do niedzieli 15 II
I czekam na zdjęcia zeszytów z rozwiązanymi wszystkimi zadaniami z przesłanego przeze mnie zestawu dotyczącego mnożenia sumy algebraicznej przez jednomian.


Proszę przepisać każdy przykład i dopiero wtedy go rozwiązać!

Zanim uczeń zabierze się do obliczania warto jest obejrzeć proponowany przeze mnie ok. 10 minutowy filmik przypominający, w jaki sposób mnożymy sumy algebraiczne przez jednomiany

Poniżej zamieszczam link do gry internetowej która pozwoli potrenować mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany.


Życzę przyjemnej i owocnej pracy
Katarzyna Ryczel-Staśkiewicz