piątek, 12 czerwca 2020

12VI Temat: Równania - zadania o wieku ludzi (klasa 7)

Kochani dzisiaj muszę być w szkole więc nie będę mogła się z Wami połączyć na Skypie.
Przygotowałam dla Was lekcję w wersji light (w końcu to piątek!)


Lekcję zaczniecie od obejrzenia filmu


Umieszczam Wam przykład rozwiązania tego typu zadania. Zajrzyjcie tam zanim spróbujecie rozwiązać samodzielnie zadania.

12 VI Temat: Czas (klasa 6b)

Kochani dzisiaj muszę być w szkole, więc nie połączę się z Wami przez Skype.
Sami pochylicie się nad ostatnim pojęciem dot. tematu Prędkość, droga, czas.

Lekcję zaczniecie od obejrzenia filmu

Następnie rozwiążecie trzy zadania, które umieściłam poniżej.

ZADANIE 1

12 VI Temat: Objętość prostopadłościanu - ćwiczenia (klasa 5b i 5c)

Kochani okazało się, że dzisiaj muszę być w szkole więc nie będę mogła poprowadzić lekcji na Skypie. Myślę, że po ostatniej lekcji dot. objętości prostopadłościanów jesteście w stanie sami rozwiązać zadania w Waszych ćwiczeniach. Przed Wami strony 146 i 147.

Po pracy życzę przyjemnego weekendu :-)


środa, 10 czerwca 2020

10 VI Temat: Objętość prostopadłościanu (klasa 5b)

Kochani wiecie już co to jest objętość i pojemność, znacie jednostki objętości. Dzisiaj nauczycie się obliczać objętość prostopadłościanów. Lekcję zaczniecie od obejrzenia filmu.
https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

Po obejrzeniu filmu narysujecie w zeszytach sześcian i  prostopadłościan oraz zapiszcie wzory na objętość tych brył.


10 VI Temat: Czas (klasa 6a)

Dzisiaj pochylimy się nad ostatnim pojęciem dot. tematu Prędkość, droga, czas.

Lekcję zaczniecie od obejrzenia filmu
https://pistacja.tv/film/mat00279-obliczanie-czasu-gdy-dana-jest-droga-i-predkosc?playlist=529

Następnie rozwiążecie trzy zadania, które umieściłam poniżej.

ZADANIE 110 VI Temat: Objętość prostopadłościanu (klasa 5c)

Kochani wiecie już,co to jest objętość i pojemność, znacie jednostki objętości. Dzisiaj nauczycie się obliczać objętość prostopadłościanów. Lekcję zaczniecie od obejrzenia filmu.
https://pistacja.tv/film/mat00249-objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu?playlist=510

Po obejrzeniu filmu narysujecie w zeszytach sześcian i  prostopadłościan oraz zapiszcie wzory na objętość tych brył.


10VI Temat: Rozwiązywanie równań - ćwiczenia (klasa 7)

Dzisiaj popracujecie w zeszytach ćwiczeń. Przed Wami str. 86 i 87.

Zanim przejdziecie do rozwiązywania zadań chciałabym Wam przypomnieć jedną kwestię.
Pamiętacie, co to jest redukowanie wyrazów podobnych?

 2x + 5 - 3x = 10 przykład, w którym występują po tej samej stronie równania wyrazy podobne
2x + 5 - 3x = 10      podkreślaliśmy wyrazy podobne i je sumowaliśmy (  2x - 3x = (-x)  )
-x + 5 = 10             teraz dalej możemy rozwiązywać równanie

wtorek, 9 czerwca 2020

9VI Temat: Prędkość- ćwiczenia (klasa 6a)

Dzień doby Kochani :-) Mam nadzieje, że dzisiaj już nie będzie żadnych przygód, które przeszkodzą nam w przeprowadzeniu lekcji.
Wczoraj poznaliście, jak obliczać prędkość. Dzisiaj poćwiczymy tę umiejętność. Rozwiążecie w ćwiczeniach zadania ze str 138- 141.
Na stronach 139 i 141 są zadania dla dociekliwych. Jak zwykle chętne osoby odsyłają rozwiązania.


9VI Temat: Objętość i jednostki objętości (klasa 5b)

Dzień doby Kochani!
Już wiecie co to jest objętość, dzisiaj nauczycie się jakie są jednostki objętości i pojemności.
Bardzo proszę to, co zapisane na czerwono przepisać do zeszytu.

JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI
1 mm3  to objętość sześcianu o krawędzi długości  1 mm 
1 cm3 to objętość sześcianu o krawędzi długości 1 cm
1 dm3 to objętość sześcianu o krawędzi długości 1 dm
1 m3 to objętość sześcianu o krawędzi długości 1 m

JEDNOSTKI POJEMNOŚCI
Gdybyśmy sześcian o krawędzi długości  1 dm  wypełnili wodą, a potem wodę tę wlali do dzbanka do mierzenia płynów, okazałoby się, że w dzbanku jest dokładnie jeden litr wody.
Możemy powiedzieć, że objętość naczynia wynosi  1 dm3  albo że pojemność tego naczynia to 1 litr. O pojemności naczyń czy opakowań mówimy najczęściej wtedy, gdy służą do przechowywania płynów.
Mililitr  (ml)  jest  1000  razy mniejszą jednostką pojemności niż litr  (l) .
1 l =1000 ml
1 l = 1 dm3
1 ml = 1 cm3

Zamieńcie jednostki objętości na jednostki pojemności i odwrotnie
4 cm3 = ............. ml
................ ml = 200 cm3
................ dm3 = 16 l
5 l = ............ dm3
9 l = ............ ml
1500 ml = ............. l

Teraz obejrzycie film
https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510

Po obejrzeniu filmu jesteście gotowi uzupełnić 144 i 145 stronę w ćwiczeniach


9 VI Temat: Prędkość - ćwiczenia (klasa 6b)

Dzień doby Kochani :-) Mam nadzieje, że dzisiaj już nie będzie żadnych przygód, które przeszkodzą nam w przeprowadzeniu lekcji.
Wczoraj poznaliście, jak obliczać prędkość. Dzisiaj poćwiczymy tę umiejętność. Rozwiążecie w ćwiczeniach zadania ze str 138- 141.
Na stronach 139 i 141 są zadania dla dociekliwych. Jak zwykle chętne osoby odsyłają rozwiązania.
poniedziałek, 8 czerwca 2020

8 VI Temat: Rozwiązywanie równań z nawiasami (klasa 7)

Dzień dobry
Dzisiejszą lekcje zaczniecie od obejrzenia filmu
https://pistacja.tv/film/mat00385-rozwiazywanie-rownan-rownania-z-nawiasami?playlist=281

Przyjrzyjcie się przykładowi i zgodnie z wzorem rozwiążcie zad. 3, które umieściłam Wam poniżej.


8 VI Temat: Prędkość (klasa 6b)

Kochani witam na trzy tygodnie przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w tym roku szkolnym.
Dzisiaj nauczycie się, jak obliczać prędkość, kiedy znana jest droga i czas. Zapoznajcie się z tą krotką notatkę i przykładem, który ilustruje jak obliczać prędkość.


Zanotujcie w zeszycie.
Prędkość obliczamy dzieląc długość drogi przez czas.

8VI Temat: Objętość i jednostki objętości (klasa 5c)

Dzień doby Kochani!
Już wiecie co to jest objętość, dzisiaj nauczycie się jakie są jednostki objętości i pojemności.
Bardzo proszę to, co zapisane na czerwono przepisać do zeszytu.

JEDNOSTKI OBJĘTOŚCI
1 mm3  to objętość sześcianu o krawędzi długości  1 mm 
1 cm3 to objętość sześcianu o krawędzi długości 1 cm
1 dm3 to objętość sześcianu o krawędzi długości 1 dm
1 m3 to objętość sześcianu o krawędzi długości 1 m

JEDNOSTKI POJEMNOŚCI
Gdybyśmy sześcian o krawędzi długości  1 dm  wypełnili wodą, a potem wodę tę wlali do dzbanka do mierzenia płynów, okazałoby się, że w dzbanku jest dokładnie jeden litr wody.
Możemy powiedzieć, że objętość naczynia wynosi  1 dm3  albo że pojemność tego naczynia to 1 litr. O pojemności naczyń czy opakowań mówimy najczęściej wtedy, gdy służą do przechowywania płynów.
Mililitr  (ml)  jest  1000  razy mniejszą jednostką pojemności niż litr  (l) .
1 l =1000 ml
1 l = 1 dm3
1 ml = 1 cm3

Zamieńcie jednostki objętości na jednostki pojemności i odwrotnie
4 cm3 = ............. ml
................ ml = 200 cm3
................ dm3 = 16 l
5 l = ............ dm3
9 l = ............ ml
1500 ml = ............. l

Teraz obejrzycie film
https://pistacja.tv/film/mat00248-objetosc-i-jednostki-objetosci-wprowadzenie?playlist=510

Po obejrzeniu filmu jesteście gotowi uzupełnić 144 i 145 stronę w ćwiczeniach


8VI Temat: Prędkość (klasa 6a)

Kochani witam na trzy tygodnie przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w tym roku szkolnym.
Dzisiaj nauczycie się, jak obliczać prędkość, kiedy znana jest droga i czas. Zapoznajcie się z tą krotką notatkę i przykładem, który ilustruje jak obliczać prędkość.


Zanotujcie w zeszycie.
Prędkość obliczamy dzieląc długość drogi przez czas.