sobota, 18 kwietnia 2020

17 IV Temat: Obliczanie obwodu figury za pomocą twierdzenia Pitagorasa (klasa 7b)

Niestety dzisiaj mam problemy techniczne i nie wiem czy uda mi się z Wami połączyć na Skypie.

Witam serdecznie mam nadzieję, że wyspanych uczniów klasy siódmej.
Dzisiaj macie do  rozwiązania tylko jedno ćwiczenie, które umieściłam na platformie Khan Academy,
a w nim jedynie cztery przykłady. Podsumowaniem pracy na lekcji będzie kolejne zadanie do wykonania na ocenę (szczegóły na końcu posta)


Będziecie obliczać obwody figur geometrycznych.
Jak to zrobić? Trzeba liczyć kratki!!!

17 IV Temat: Objętość graniastosłupów prostych (klasa 6b)

Skype coś dzisiaj nie chce ze mną współpracować :-(
Nie wiem, czy uda mi się z Wami połączyć. Będę próbowała.
Dzień dobry :-) Dzisiaj już piąteczek :-) Ostatnia w tym tygodniu lekcja matematyki.
1.Wejdźcie na stronę https://docwiczenia.pl/ wpiszcie kod M698NX i obejrzyjcie film, który proponuje wydawnictwo Nowa Era.

2. Zalogujcie się do Khan Academy. Zobaczcie co Tam dzisiaj dla Was umieściłam.

17 IV Temat: Liczby przeciwne (klasy 5b i 5c)

Dzisiaj nie będę się z Wami łączyła na Skype. 
Dzień dobry :-)
1. Zapiszcie dzisiejszy temat w zeszycie, a pod tematem zapiszcie poniższą notatkę.

piątek, 17 kwietnia 2020

16 IV Temat: Porządkowanie liczb ujemnych (klasy 5b i 5c)

klasa 5 C - lekcja o godz. 11.40
klasa 5 B - lekcja o godz. 12.30


Dzisiaj nauczymy się porównywać liczby, czyli stwierdzać, która liczba jest większa, a która mniejsza. Będziemy porządkować liczby od najmniejszej do największej, w kolejności rosnącej i malejącej. Szczególny nacisk położymy oczywiście na liczby ujemne. Dzisiejsza lekcja nie obejdzie się bez znaków

16 IV Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy - elementy (klasa 6b)

klasa 6b -  lekcja o godz.  10.40
Dzień dobry :-)

1. Zapiszcie temat dzisiejszej lekcji, a następnie narysujcie graniastosłup i ostrosłup.
Wiem, że narysować bryły nie jest tak proste, dlatego poniżej instrukcja rysowania graniastosłupa (dokładnie prostopadłościanu) i ostrosłupa czworokątnego.

16 IV Temat: Objętość graniastosłupów prostych (klasa 6a)

klasa 6a -  lekcja o godz.  9.50
Dzień dobry :-)

1.Wejdźcie na stronę https://docwiczenia.pl/ wpiszcie kod M698NX i obejrzyjcie film, który proponuje  wydawnictwo Nowa Era.

2. Zalogujcie się do Khan Academy. Zobaczcie co Tam dzisiaj dla Was umieściłam.
- film Wprowadzenie do objętości
- film Mierzenie objętości jednostkami sześciennymi + 2 ćwiczenia Obliczanie objętości brył metodą sześcianów jednostkowych
 - film Mierzenie objętości jako pole razy długość + ćwiczenie 
Objętość jako iloczyn pola podstawy i wysokości bryły

3. Zapiszcie w zeszycie temat i ogólny wzór na objętość graniastosłupa


4. Rozwiążcie w zeszytach ćwiczeń zad. 2 na str. 111, zad. 6 na str 112 i zad. 7 na str. 113.

czwartek, 16 kwietnia 2020

16 IV Temat:Obliczanie długości przyprostokątnych i przeciwprostokątnych (klasa 7b)

Jestem na Skypie od godz. 8.00

Po wczorajszym  zapoznaniu z twierdzeniem Pitagorasa dzisiaj zastosujecie je w praktyce.
Obejrzycie dwa krótkie filmy, w których autor pokazuje, jak obliczać długości przyprostokątnych
i przeciwprostokątnej stosując twierdzenie Pitagorasa.

15 IV Temat: Graniastosłupy i ostrosłupy - elementy (klasa 6a)

klasa 6a -  lekcja o godz.  10.40
Dzień dobry :-)

1. Zapiszcie temat dzisiejszej lekcji,a następnie narysujcie graniastosłup i ostrosłup.
Wiem, że narysować bryły nie jest tak proste, dlatego poniżej instrukcja rysowania graniastosłupa (dokładnie prostopadłościanu) i ostrosłupa czworokątnego.

15 IV Temat:Liczby ujemne (klasy 5a i 5b)

klasa 5 C -  lekcja o godz.  9.50
klasa 5 B - lekcja o godz. 11.45
Dzień dobry :-)
  1. Wejdźcie na stronę https://docwiczenia.pl/ wpiszcie kod M58BS9 i obejrzyjcie film, który proponuje do obejrzenia wydawnictwo Nowa Era. Na samym końcu filmu pojawi się oś liczbowa, na której

15 IV Temat: Twierdzenie Pitagorasa (klasa 7b)

klasa 7 B - lekcja o godz. 8.00
Dzień dobry :-)
1. Zalogujcie się do Khan Academy. Tam umieściłam dla Was:

- film Wprowadzenie do Twierdzenia Pitagorasa
- film Twierdzenie Pitagorasa - przykład

ćwiczenia Wykorzystaj twierdzenie Pitagorasa do obliczenia dł boków w trójkącie prostokątnym i Graficzna interpretacja twierdzenia Pitagorasa

2. Zapiszcie w zeszycie temat lekcji oraz notatkę zamieszczoną poniżej (wszystko co zapisane jest w kolorze granatowym). Przerysujcie też dwa pierwsze rysunki.